STAALKOZIJNEN

Vorm en uitvoering van profielen, kozijnen en puien worden niet alleen bepaald door esthetische wensen, maar ook door technische eisen. De toe te passen deurbreedte, -hoogte en -dikte bepalen al voor een deel de maatvoering. Ook de eisen met betrekking tot bijvoorbeeld brandwerendheid (verbrede aanslagsponning, maximale oppervlakte glasvlak), geluidwerendheid (dubbele aanslagsponning) of stralingwerendheid (röntgen, kooi van Faraday) bepalen voor een deel de maatvoering. Ook de toepassing van bijvoorbeeld elektrische deuropeners en andere veiligheidsvoorzieningen stelt, op grond van de benodigde inbouwmaten, eisen aan de profielafmeting of -vorm.

In bijna alle gevallen zijn oplossingen te vinden die voldoen aan de gestelde technische eisen en die tevens recht doen aan de esthetische wensen. Als we het hebben over buitenwerkse maten van de kozijnen zijn er in principe geen beperkingen.

Er wordt gebruik gemaakt van de modernste productiemethoden en de nieuwste gebint technieken. Als bijzondere uitvoeringen ergens gerealiseerd kunnen worden, dan is het bij ons. Niet voor niets zijn wij de meest innovatieve leverancier van plaatstalen binnendeurkozijnen. Ons uitgangspunt is: u vraagt, wij draaien. Maar we nemen nooit iets klakkeloos over. Altijd wordt overwogen of dat wat wordt gevraagd, ook echt het optimale is voor de geformuleerde doelstellingen. Is dat niet het geval, dan proberen we samen met alle betrokken partijen (aannemer, architect, opdrachtgever) alsnog de beste oplossing te vinden. Er zijn bijna altijd meer oplossingen dan u voor mogelijk had gehouden.